Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk Dent Pro Cura streeft ernaar om Uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die U bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij U over de wijze waarop wij met Uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegeven

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat U bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door U worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhanklijk van de dienst die U gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • Persoonsgegevens
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Gegevens betreffende Uw gezondheid
 • Naam van Uw zorgverzekeraar
 • Tijdstip van Uw afspraak
 • Betalingsgegevens
 • Correspondentie specialist
 • Gegevens vorige tandarts

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van U verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken Uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen U en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij Uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardig belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van een patiëntdossier
 • Het bijhouden van Uw medisch dossier
 • Het inplannen van afspraken
 • Het uitvoeren van een behandeling
 • Het bijhouden van door U aangegeven voorkeuren
 • Het verbeteren van onze dienstverlening
 • Het uitvoeren van overige, door U gevraagde diensten
 • Het versturen van een nieuwsbrief
 • Het verbeteren van onze dienstverlening

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derden partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst, Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voorvloeien uit andere wetgeving.

Voor het bewaren van betaalgegevens staat een bewaartermijn van 7 jaar.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Binnen de praktijk hebben wij een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd.

Het gebruik van cookies

Er worden geen cookies geplaatst

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een email te sturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door telefonisch contact met ons op te nemen via 046-4233152. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht U onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Heeft u nog vragen of opmerkingen van het lezen van de privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen.